вторник, 1 септември 2009 г.

xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Заявка за кредит
style='mso-spacerun:yes'>                                    ИСКАНЕ ЗА
БЪРЗ НЕОБЕЗПЕЧЕН КРЕДИТ В РАЗМЕР ДО 2500 ЛЕВА

 

style='width:90.0%;mso-cellspacing:2.2pt;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm'>
style='color:#339966'>Желая да ползвам 
кредит в размер на onChange="document.forms[0].submit();">лева, за срок от 12
style='mso-bidi-font-weight:normal'>МЕСЕЦА


 

style='width:90.0%;mso-cellspacing:2.2pt;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm'>style='color:#339966'>ЛИЧНИ ДАННИstyle='width:100.0%;mso-cellspacing:2.2pt;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm;
font-style:Arial,Verdana'>
style='font-size:8.5pt;color:#339966'>Име:style='font-size:8.5pt;color:#339966'>Презиме:style='font-size:8.5pt;color:#339966'>Фамилия:style='font-size:8.5pt;color:#339966'>ЕГН:style='font-size:8.5pt;color:#339966'>Гражданство:style='font-size:8.5pt;color:#339966'>Брой деца под 18 г.:style='font-size:8.5pt;color:#339966'>Семейно положение:style='font-size:8.5pt;color:#339966'>Имена на съпруг/а:style='font-size:8.5pt;color:#339966'> style='font-size:8.5pt;color:#339966'>Месторабота на съпруг/а:style='font-size:8.5pt;color:#339966'>Месечен доход на съпруг/а:style='color:#339966'>


 

style='width:90.0%;mso-cellspacing:1.5pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
font-style:Arial,Verdana'>
style='width:100.0%;mso-cellspacing:2.2pt;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm'>

АДРЕС ПО
РЕГИСТРАЦИЯ:
style='font-size:8.5pt;color:#339966'>

Населено място П.код Адресstyle='font-size:8.5pt;color:#339966'>Дом. телефон: Друг
телефон:

Моб. телефон: +359 Служебен
телефон: E-mail:АДРЕС ПО
МЕСТОЖИВЕЕНЕ:
style='font-size:8.5pt;color:#339966'> Същия
като адреса по регистрацияstyle='font-size:8.5pt;color:#339966'>Населено място П.код
Адресstyle='font-size:8.5pt;color:#339966'>Живея:style='font-size:8.5pt;color:#339966'>На настоящия адрес живея от: годиниstyle='color:#339966'>


 

style='width:90.0%;mso-cellspacing:1.5pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
font-style:Arial,Verdana'>
style='width:100.0%;mso-cellspacing:2.2pt;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm'>style='font-size:8.5pt;color:#339966'>Лична карта No Издадена
от: МВР град на id="lk_data" onfocus="return showCalendar('lk_data');">style='font-size:8.5pt;color:#339966'>Име и фамилия на латиница:style='color:#339966'>


 

style='width:90.0%;mso-cellspacing:2.2pt;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm'>style='color:#339966'>МЕСТОРАБОТАstyle='width:100.0%;mso-cellspacing:2.2pt;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm;
font-style:Arial,Verdana'>
style='font-size:8.5pt;color:#339966'>Настояща месторабота: БУЛСТАТ:
Длъжност:

Вид договор:   Tрудов
стаж при настоящия работодател: год.
мес.

Адрес на работодателя: гр/с  П.код
 Адрес

Предмет на дейност:   
Общ трудов стаж: год.


Лице за контакт:   
телефон за връзка с него:style='font-size:8.5pt;color:#339966'>Нетен месечен доход от:

трудови договори: лв    
      граждански договори: лв        
дейност като ЕТ/ЕООД: лв


хонорари: лв        други:
лвstyle='font-size:10.0pt;color:#339966'> style='color:#339966'>


classid="CLSID:D7053240-CE69-11CD-A777-00DD01143C57" id=CommandButton1
width=96 height=32>
Няма коментари:

Публикуване на коментар